Innkalling til årsmøte i Romsås Idrettslag

Postet av Romsås IL den 3. Mar 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Romsås Idrettslag.

Årsmøtet avholdes tirsdag 28. mars 2017 kl 19.00 i Klubbhuset på Humleby

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.2017 til kjellk@getmail.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.romsas-il.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Romsås Idrettslag
v/styret

Regnskap med budsjett for alle grupper.xls
Romsås IL's totalregnskap 2016 og totalbudsjett 2017 til årsmøte 2017.xlsx
Revisjonsrapport for Romsås idrettslag.docx
Revisjonsrapport Hovedkassa.jpg


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.