Medlemskontingent til Romsås IL pr kalenderår

  • Barn/voksne kr 200


Aktivitetsavgift til Innebandygruppen for sesongen 2015/2016

Ved innmeldelse på høsten etter 1.7 for perioden 1.8.15 - 1.7.16

  • Barn kr 400
  • Voksne kr 800

Ved innmeldelse på våren etter 1.1 for perioden 1.1.16 - 1.7.16

  • Barn kr 200
  • Voksne kr 400

Spillerlisens til Bandyforbundet for sesongen 2015/2016

  • Spillere født i 1997 eller tidligere Kr 655
  • Spillere født 1998 – 2002 Kr 420
  • Spillere født i 2003 Kr 160