Info om fritidskortet sesongene høst 2020 / vår 2021

Postet av Romsås IL den 6. Jul 2020


 

TIL ALLE FORESATTE OG MEDLEMMER AV ROMSÅS IL 

 

Romsås IL ønsker å informere om at Bydel Grorud har blitt trukket ut til å være med i pilotprosjekt vedrørende Fritidskortet som gir barn og unge rett til å motta støtte for å være med i aktiv idrett. Romsås IL er en del av Bydel Grorud og vi kan dermed tilby våre nåværende og nye medlemmer dette.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Bydel Grorud vil motta et tilskudd på kr 1 000 kroner per barn i målgruppen per halvår. Fritidskortmidlene skal dekke aktivitet / deler av aktivitet høst 2020 og vår 2021. Dvs man kan få denne støtten 2 ganger i året. Fritidskortet er personlig og kan ikke overføres til andre.

 Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid.

Romsås IL vil for å tilpasse seg dette fakturerer 2 ganger i året for de gruppene som aktiviteten koster over kr 1 000 i året slik at utøver / foresatte kan nyttegjøre seg dette tilskuddet både høst og vår. 

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for barn og unge og skal bidra til å dekke deltakeravgift eller deler av deltageravgiften til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal kunne gjelde barn i målgruppen i hele landet. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av Fritidserklæringen.

Mvh

Romsås IL

v/ Sissel


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.