Endring av dato på ekstraordinært årsmøte ny dato 10.10.22

Postet av Romsås IL den 5. Sep 2022

INNKALLING EKSTAORDINÆRT ÅRSMØTE I ROMSÅS IDRETTSLAG

 

DATO:                  10.10.2022

KLOKKEN:           18.30

STED:                   Klubbhuset på Humleby

Kun personlige medlemmer er valgbare og har stemmerett jf NIFs § 2-5

 

AGENDA

1 Godkjenne stemmeberettigede medlemmer

2 Velge dirigent

3 Velge protokollfører

4 Velge to til å signere protokoll

5 Godkjenne forretningsorden

6 Godkjenne innkallingen

7 Behandle saker

                              1 Medlemskontingent

Forslag til ny minstesats på medlemskontingenten til kr 50, samt at vedtatt størrelse på kontingent på ordinært årsmøte består og Romsås IL får to satser på medlemskap.

"Personer som trener / spiller / er utøver i stevner, ol, er medlemmer etter vedtatte satser kr 200,- t.o.m. 31.12.22. Denne ble endret på sist ordinært årsmøte fra 01.01.23 til kr 100. Personer som ikke trener / spiller / er utøvere i stevner / kamper ol. kan be om medlemskap etter minstesats kr 50,-. (F.eks trenere, lagleder, eller om man bare ønsker å være støttemedlem) Det gjøres her oppmerksomt på at medlemmet selv må informere om man ikke lengre fyller kriteriet samt hvilket medlemskap som ønskes."

 

                              2 Valg til Romsås ILs hovedstyre

                              En leder, to styremedlemmer og et varamedlem

 

 Mvh styret i Romsås IL

                              Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.