Vi inviterer foreldre/foresatte til gruppemøte (årlige møte) i Turngruppa

Postet av Romsås IL den 6. Mar 2017

onsdag 15. mars 2017 kl. 1730 i Romsås idrettshall.

Vi håper på god oppslutning fra alle turnfamilier da vi ønsker et godt samarbeid med

foreldre/foresatte.

DAGSORDEN:

 • Godkjenne innkallinger og sakliste
 • Konstituering
  - valg av dirigent, sekretær og to personer
 • Behandle Turngruppas årsberetning
 • Behandle Turngruppas regnskap
 • Behandle Turngruppas budsjett
 • Treningsavgifter
 • Innkomne forslag
 • Foreslå kandidater/styremedlemmer til Turngruppas
  styre. Nytt fra 2016 er at forslaget skal legges fram på
  hovedstyrets årsmøte 28.3.17 for godkjenning.

til å underskrive protokollen

Vennligst gi beskjed om du/dere kommer til:

ehardhau@online.no / tlf. 99618538

Velkommen!

Oslo, 6. mars 2017

Styret i Romsås IL Turngruppa


Årsmøte 15032017.docx
Revidert regnskap 2016_budsjett2 017 Turngruppa.xlsx
ÅRSRAPPORT FOR TURNGRUPPA 2016.odt


Romsås IL - Turngruppa.png

Innkalling til årsmøte i Romsås Idrettslag

Postet av Romsås IL den 3. Mar 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Romsås Idrettslag.

Årsmøtet avholdes tirsdag 28. mars 2017 kl 19.00 i Klubbhuset på Humleby

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.2017 til kjellk@getmail.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.romsas-il.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Romsås Idrettslag
v/styret

Regnskap med budsjett for alle grupper.xls
Romsås IL's totalregnskap 2016 og totalbudsjett 2017 til årsmøte 2017.xlsx
Revisjonsrapport for Romsås idrettslag.docx
Revisjonsrapport Hovedkassa.jpg