ÅRLIG MØTE I ROMSÅS IL INNEBANDY

Postet av Romsås IL - Innebandy den 6. Mar 2017

Romsås IL Innebandy avholder sitt årlige møte

Den 15.mars 2017

Kl. 19.00

Sted, Romsås Idrettshall

AGENDA

1.Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokoll

2.Årsberetning

3.Regnskap og revisjonsberetning

4.Aktivitetsavgift

5.Innspill til årsplanen for gruppens aktivitet til hovedstyret

6.Foreslå budsjett

7.Foreslå kandidater til styret 2017, for goskjennelse på RIL’s Årsmøte 28.03.2017

Frist for å innlevere forslag er 08.03.2017 og sendes Kai Torgvær (kagv@start.no)

Linker til saksdokumenter (pdf.format) under:

Årsrapport RIL – Innebandy 2015

Regnskap 2016 / Budsjett 2017 RIL – Innebandy

Aktivitetsavgift

Inkomne forslag, ingen mottatt(endres om det kommer noe)

Revisjonsberetning

Forslag til kandidtater til styret 2016


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.