INNKALLING TIL GRUPPENES ÅRLIGE MØTER I ROMSÅS IL

Postet av Romsås IL den 1. Mar 2022

Fotballgruppa:                Tirsdag 08.03.2022, klokken:18.30. Sted: klkubbhuset på Humleby

Håndballgruppa:             Onsdag 09.03.2022, klokken: 19.00. Sted Klubbhuset på Humleby

Turngruppa:                     Onsdag 16.03.2022, klokken: 18.00. Sted Romsås Idrettshall

 

Aerobic og sykkel er opprettet som utvalg og har ikke krav på seg til å ha et slikt møte. Sykkel vil starte sesongen med et foreldremøte, tid og sted komme fra utvalget senere

På gruppenes årlige møter er det ikke de samme strenge kravene som ved årsmøte i idrettslaget. Her kan derfor foresatt også møte. Møte vedtar ikke regnskap og budsjett, men de tar regnskapet for 2021 til etteretning og anbefaler at regnskapet og gruppens foreslåtte budsjett for 2022 bli vedtatt på årsmøtet.

Valg av styre i gruppene, et gruppestyre skal bestå av minimum 3 (tre) medlemmer, man kan dermed ha flere personer inn i styret om gruppen ønsker dette, de kan da enten være inn i styret eller som vara. Anbefaler dere styret til å bli flere enn 3 personer må man ta i betraktning kjønsfordelingen.

De personene det årlige møtet ønsker å anbefale gis det beskjed om til valgkomiteen. Denne infoen skal da ikke innholde hvilken værv, kun splittes mellom styremedlemmer og vara. Gruppen konstituerer seg selv og informerer hovedstyret på sitt første møte.

Alle medlemmer i Romsås IL kan være med på gruppenes årlige møter om de ønsker dette.

 

ÅRSMØTE I ROMSÅS IL

Det har tidligere vært innkalt til årsmøte i Romsås IL tirsdag 29.03.2022, klokken 18.30 i klubbhuset på Humleby

  • Forslag må være styret i hende senest tirsdag 15. mars 2022
  • Forslag må være skriftlig og sendes til post@romsas-il.no
  • Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig en uke før årsmøte på www.romsas-il.no

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene.

Møterett har alle som er medlem i Romsås IL

Mvh

Romsås Idrettslag

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.